Wykaz podmiotów, którym Operator podpowierza przetwarzanie danych osobowych - załącznik do "Regulamin świadczenia usług Serwisant Online"

# Nazwa podmiotu Cel Obszar przetwarzania Uwagi
1 OVH Sp. z o.o. Serwerownie oraz Data center, usługi hosting Obszar UE
2 OVH SAS Serwerownie oraz Data center, usługi hosting Obszar UE
3 AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL sp. z o.o. Serwerownie oraz Data center, usługi cloud computing, usługi wysyłki poczty email Obszar UE
4 home.pl S.A. Usługi kopii zapasowych Obszar UE Kopie zapasowe przechowywane są u dostawcy w postaci zaszyfrowanej
5 SMSAPI – LINK Mobility Poland Sp. z o.o. Usługi wysyłki SMS Obszar UE
6 IFIRMA S.A. Fakturowanie, dokumenty sprzedaży Obszar UE dotyczy Powierzającego w zakresie informacji potrzebnych do rozliczeń między Powierzającym oraz Operatorem, oraz danych przetwarzanych przez Powierzającego, który zawiązał odrębną umowę z tym podmiotem
7 WFIRMA - Web INnovative Software Sp. z o.o. Fakturowanie, dokumenty sprzedaży Obszar UE dotyczy danych przetwarzanych przez Powierzającego, który zawiązał odrębną umowę z tym podmiotem
8 inFakt Sp. z o.o. Fakturowanie, dokumenty sprzedaży Obszar UE dotyczy danych przetwarzanych przez Powierzającego, który zawiązał odrębną umowę z tym podmiotem
9 Fakturownia Sp. z o.o. Fakturowanie, dokumenty sprzedaży Obszar UE dotyczy danych przetwarzanych przez Powierzającego, który zawiązał odrębną umowę z tym podmiotem
10 ING Bank Śląski SA. Płatności online B2B Obszar UE dotyczy Powierzającego w zakresie informacji potrzebnych do realizacji płatności na rzecz Operatora
11 Krajowy Integrator Płatności S.A. Płatności online B2C Obszar UE dotyczy Powierzającego w zakresie informacji potrzebnych do zainicjowania umowy między Powierzającym oraz KIP, oraz danych przetwarzanych przez Powierzającego, który zawiązał odrębną umowę z tym podmiotem
12 Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizacja przesyłek kurierskich i pocztowych Obszar UE dotyczy danych przetwarzanych przez Powierzającego, który zawiązał odrębną umowę z tym podmiotem
13 IP Telecom Bulgaria LTD, VOICE CLOUD S.L. połączenia telefoniczne, wiadomości email, system zarządzania relacjami z klientem Obszar UE dotyczy Powierzającego w zakresie informacji potrzebnych do kontaktu pomiędzy Powierzającym i Operatorem
14 Google Ireland Limited wiadomości email Obszar UE dotyczy Powierzającego w zakresie informacji potrzebnych do kontaktu pomiędzy Powierzającym i Operatorem